Waar zijn wij trots op?

 • Op onze school krijgen alle kinderen Rots&Water lessen gecombineerd met executieve functies 
 • Op onze school gaan leerlingen met plezier naar school 
 • Op onze school hebben we extra aandacht voor leesbevordering en leesmotivatie 
 • Op onze school hebben wij een beredeneerd aanbod voor meer-en hoogbegaafde leerlingen 
 • Op onze school werken leerkrachten met EDI en Teach Like a Champion om de kwaliteit van de lessen te optimaliseren
 • Op onze school hebben wij een gedreven en enthousiast team

Wat hebben wij over 4 jaar bereikt?

 • Op onze school willen wij de basis op orde hebben. 
 • Op onze school ontwikkelen wij meer eigenaarschap bij de leerlingen. 
 • Op onze school maken wij de kinderen wereldwijs
 • Op onze school werken wij aan betekenisvol leren
 • Op onze school ontwikkelen we een nieuwe visie op kleuteronderwijs.Waar staan wij voor?

De Jozefschool is een school met een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. We gaan voor het hoogst haalbare eindresultaat voor ieder kind en betrekken ouders bij de ontwikkeling van hun kind. De Jozefschool staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een veilige en uitdagende omgeving. Enthousiaste en vakbekwame leerkrachten zorgen voor optimale resultaten bij ieder kind. De medewerkers hebben oog voor talenten, mogelijkheden en kansen op didactisch, sociaal emotioneel en creatief gebied. Medewerkers hebben een open en respectvolle houding naar ouders, kinderen en andere betrokkenen. 
Rots & Water

In alle groepen wordt er jaarlijks gewerkt met Rots en Water, een weerbaarheidstraining speciaal voor kinderen. 

Het doel van het programma is het vergroten van de communicatie, de sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uit- sluiting, en meeloopgedrag 

Tijdens deze lessen wordt er intensief met de groep kinderen gewerkt. 
Wij zijn er van overtuigd dat deze hulp alleen maar effectief kan zijn als ouders betrokken willen zijn. Ouders worden betrokken bij Rots en Water middels het bijwonen van een les. 

Organisatie

De lessen worden onder schooltijd gegeven door twee leerkrachten van onze school, namelijk juf Marlou en juf Melanie. Zij hebben de cursus Rots en Water trainer afgerond en zijn goed geschoold om deze trainingen te kunnen geven.

Daarnaast hebben alle overige leerkrachten de introductietraining gevolgd. Vanaf dit schooljaar zullen we de technieken van Rots en Water in alle groepen gaan combineren met de Breinhelden-methode. Op deze manier spreken we dezelfde taal op school als het gaat om bijvoorbeeld concentratie, opkomen voor jezelf en omgaan met conflicten.

Kinderopvang

Kober kinderopvang biedt gemak en ondersteuning aan werkende ouders.

Je kind gaat naar de basisschool. Een schooldag duurt vaak minder lang dan een werkdag. Een dilemma van veel ouders. Hoe los je dit op een leuke en goede manier op? Kom eens een kijkje nemen bij Kober kinderopvang! Samen zoeken we naar opvang die het beste past bij wat jullie zoeken.

Meer dan 15.000 kinderen maken al gebruik van de opvangmogelijkheden van Kober kinderopvang. Ook jouw kind is van harte welkom, er zijn verschillende mogelijkheden.

Kosten
In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Met de rekentool op onze website kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt. Kindertoeslag geldt voor het kinderdagverblijf, peutertuin en de buitenschoolse opvang. Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet kinderopvang. Voor overblijven ontvang je daarom geen toeslag.

Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen vakantie opvang behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie 
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl.

Kijk ook eens op de website voor een locatie bij jou in de buurt, de veel gestelde vragen of het maken van een kijkafspraak.

Mogelijkheden

Voor kinderopvang zijn verschillende mogelijkheden: 

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
De buitenschoolse opvang van Kober is altijd vlakbij de basisschool van jouw kind. We zijn tot 18.30 uur open. Niet alleen na schooltijd, maar ook vóór school, tijdens schoolvrije dagen en in de vakanties. We hebben een ruim aanbod aan activiteiten, zo ontdekt je kind nieuwe talenten en interesses. Wil je kind chillen met vriendjes? Dan kan dat ook!

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Kies je voor een kinderdagverblijf? Dan zit je bij Kober goed. We geven je kind alle zorg, liefde en aandacht die het nodig heeft. We spelen, lezen voor, knuffelen en zorgen dat je kind in zijn eigen tempo kan groeien en leren.

Peuteropvang (2-4 jaar)
Op de peuteropvang went jouw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de peuters voor op de basisschool, zodat de overgang makkelijker is.

Opvang door gastouders (0-13 jaar)
Voor kleinschalige en flexibele opvang ben je van harte welkom bij een van onze zorgvuldig geselecteerde gastouders.


Contact

Jozefschool
Diepstraat 4
4884 AB Wernhout 

T  076-5973059
jozefschool@spoz.nl


Schooltijden

Wij werken met een continurooster.
Groep 1 t/m 8*: 08.30u tot 12.15u en 12.45u tot 14.30u
op woensdagen 08.30u tot 12.30u

Van 8.20u tot 8.30u is er een inloop.

*Groep 1 is vrijdag vrij. 

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de regio Zundert.

© 2024 SPOZ Actilus webdesign