Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Jozefschool heeft de wettelijke taak de belangen van de ouders/verzorgers van leerlingen en personeelsleden van de school te vertegenwoordigen en de directie te adviseren bij de uitvoering van haar taak. De MR denkt en beslist mee. 

De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders; de personeelsgeleding door de leerkrachten van de school. Aanstelling vindt plaats voor een periode van 3 jaar. De MR organiseert in principe tweemaal per jaar een informatieavond voor ouders over onderwerpen die actueel en schoolbreed zijn.

Hier kunt u het activiteitenplan downloaden

Wie vormen onze MR?

De ouders in de oudergeleding zijn:
  • Joeri Hoppenbrouwers (voorzitter)
  • Renco van Nijnatten

Tot de personeelsgeleding behoren:
  • Ester Wernsen
  • Priscilla van den Kieboom

GMR

Priscilla van den Kieboom en Koen van Tigchelhoven treden namens de MR op in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt en vertegenwoordigt de belangen van alle ouders / verzorgers van kinderen en van alle personeelsleden die bij de scholen van de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) aangesloten zijn.

Werkwijze

De data van de MR-vergaderingen staan vermeld op de ouderkalender. Deze vergaderingen vinden plaats op de school en zijn openbaar. Mocht u willen aansluiten, laat dat dan een week van tevoren weten aan de secretaris. De directeur woont standaard de vergadering bij.

Contact

U kunt de MR-leden natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken. Daarnaast kunt u ook via e-mail contact opnemen: mr.jozefschool@spoz.nl

Al uw vragen, opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom!

Contact

Jozefschool
Diepstraat 4
4884 AB Wernhout 

T  076-5973059
jozefschool@spoz.nl


Schooltijden

Wij werken met een continurooster.
Groep 1 t/m 8*: 08.30u tot 12.15u en 12.45u tot 14.30u
op woensdagen 08.30u tot 12.30u

Van 8.20u tot 8.30u is er een inloop.

*Groep 1 is vrijdag vrij. 

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de regio Zundert.

© 2024 SPOZ Actilus webdesign